เงื่อนไขและราคา 

บริการดี ๆ สำหรับราคาสุดคุ้มค่า:

 

………. บาท ต่อ 1 ท่าน สำหรับห้องพัก 2 คน

………. บาท ต่อ 1 ท่าน สำหรับห้องพัก 1 คน

………. บาท  สำหรับเด็ก (อายุ 4-11 ปี) พร้อมเตียงเสริม

………. บาท  สำหรับเด็ก (อายุ 4-11 ปี) ไม่รวมเตียงเสริม

 

ราคานี้คิดรวมจากลูกค้าทั้งหมด โดยต้องมีลูกค้าอย่างน้อย 10 คน ขึ้นไป

หมายเหตุ: เรายินดีต้อนรับลูกค้าที่มีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนดเช่นกัน

รายละเอียดของบริการ

 • เส้นทางการบินกับสายการบินแอร์ เบอร์ลิน (หรือสายการบินอื่นในระดับเท่ากัน) ตั๋วโดยสารชั้นประหยัด จากกรุงเทพฯ-ซูริค หยุดระหว่างทางที่ดัสเซลดอร์ฟ
 • จำกัดน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ฟรีภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัย
 • ประกันอุบัติเหตุและความเจ็บป่วย 1,000,000 บาท / 1,500,000 ล้านบาท
 • รับจากสนามบินซูริคโดยรถบัสหรู
 • เดินทางท่องเที่ยวโดยรถหรูตามโปรแกรม
 • 8 คืนในโรงแรม 4 ดาวหรือเทียบเท่าโรงแรมระหว่างทัวร์ 
 • ห้องพักแบบเตียงเดี่ยว (2 ท่าน)
 • อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น (รวมทั้งหมด) ตามตารางการเดินทาง
 • เที่ยวชมทิวทัศน์เมือง ลูเซิร์น เบิร์น โลซาน และลินห์ฟอล
 • ล่องเรือแจว หรือบริการต่าง ๆ ในราคาค่าเข้าใช้บริการตามที่กำหนด ตามคู่มือการเดินทาง
 • เยี่ยมชมโรงงานช็อกโกแล็ต ทุกท่านสามารถทดลองชิมช็อกโกแล็ตแสนเลิศรส และสามรถทดลองทำช็อกแล็ตตามแบบของตัวเอง
 • ร่วมเดินทางกับไกด์ทัวร์ที่พูดภาษาไทย ที่แนะนำและช่วยเหลือท่านตลอดการเดินทาง

 

สิ่งไม่ได้รวมในบริการ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ของที่ระลึก เครื่องดื่ม ซักรีด โทรศัพท์ ช่องทีวี มินิบาร์ และอื่น ๆ ที่ไม่กล่าวถึงในโปรแกรมและอาหาร เครื่องดื่ม ใด ๆ ที่เพิ่มเติม
 • กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม (สัมภาระส่วนเกิน)
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่า หรือค่าจัดทำวีซ่า