โปรแกรมท่องเที่ยว

 •      
  วันที่ 1   กรุงเทพ ซูริก - ลูเซิร์น BKK-ZRH - Lucerne
       
  เร็วพอ   ให้ท่านมาถึงสนามบินก่อนเวลาเพื่อเช็ค-อินและฝากสัมภาระ
       
  20.40 น.   เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ
       
  08.00 น.   มาถึงสนามบินเมืองซูริก และเดินทางต่อโดยรถโค้ชไปยังเมืองลูเซิร์น
       
  Lucerne Chapel Bridge  

  เยี่ยมชมเมืองลูเซิร์นและสถานที่น่าเที่ยวชม เช่น สะพานคาเพลล์บรึคเคอ ซึ่งถูกสร้างในครึ่งแรกของศตวรรตที่ 14 เป็นส่วนของระบบผังเมือง มีการตั้งชื่อสะพานนั้นตามโบสถ์ เซนต์-เพเทอร์ส-คาเพลเลอ

  ในศตวรรตที่ 17 มีการเติมแผ่นรูปวาดที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านจะได้เยี่ยมชมหอเก็บน้ำ ซึ่งถูกสร้างประมาณศตวรรตที่ 13 เป็นส่วนของระบบผังเมือง เป็นแบบ 8 เหลี่ยมและมีความสูงมากกว่า 34 เมตร ปัจจุบันหอเก็บน้ำนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นและเป็นอนุสาวรีย์ที่ได้รับการถ่ายรูปมากที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

       
  เวลาอาหารกลางวัน   รับประทานอาหารเที่ยงในร้านอาหารเอเชียซึ่งท่านจะต้องประหลาดใจแน่นอน
       
  ในช่วงบ่าย

  Lucerne Promenada
    เพลิดเพลินกับเมืองลูเซิร์นและหรือเยี่ยมชมร้านค้าช้อปปิ้งพิเศษร้านเสื้อผ้าแฟชั่นร้านค้านาฬิกาห้างสรรพสินค้าและร้านกาแฟถนน
  Lucerne Lion Monument   ไปเยี่ยมชมอนุสาวรีย์สิงโตซึ่งสิงโตอยู่ในท่ากำลังจะตายเป็นหนึ่งในอนุสาวรีย์ที่โด่งดังที่สุดในโลก.
  มันเป็นแกะสลักจากหินธรรมชาติในหน่วยความจำของการเสียชีวิตของวีรชนของทหารรับจ้างชาวสวิสที่ตุยเลอรีในปี ค.ศ. 1792 Mark Twain อธิบาย Lion of Lucerne เป็นชิ้นเศร้าและการเคลื่อนไหวมากที่สุดของหินในโลก
       
  ช่วงบ่าย   เดินทางต่อโดยรถโค้ชไปยังโรงแรมที่พักและเช็ค-อิน
       
  ตอนเย็น   รับประทานอาหารเย็น. ท่านจะได้ดื่มด่ำกับอาหารพื้นเมืองของชาวสวิสซึ่งท่านจะต้องประหลาดใจแน่นอน
 •      
  วันที่ 2   เดินทางไป เบิร์น / อินเทอร์ลาเคน  Bern  Interlaken
       
  07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  08.00 น.   เช็ค-เอาท์ และเดินทางต่อโดยรถโค้ชไปยังกรุงเบิร์น
       
  ก่อนเที่ยง   เที่ยวชมกรุงเบิร์น / เป็นเมืองมรดกโลกแห่งยูเนสโก
   
  Bern

  Bern

     เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และที่ตั้งของรัฐบาล

  เมืองโบราณของกรุงเบิร์นมีชื่อในบัญชีมรดกโลกของยูเนสโก  มีทางเดินแบบมีหลังคาที่เรียกว่า “อาร์เขต” ยาว 6 กิโลเมตร ที่คนสวิสเรียกว่า “เลาเบน” ซึ่งเป็นหนึ่งในถนนเดินเล่นชอปปิ้ง  ปลอดฝน หิมะ

  พร้อมมัคคุเทศก์ท่านจะได้เดินผ่านสิ่งปลูกสร้างโบราณ  เช่น โบสถ์ หอ บ่อน้ำ และสะพาน  ท่านจะไม่มีวันลืมเมืองโบราณแห่งนี้

  เบิร์นเป็นเมืองของเมืองดอกไม้เยี่ยมที่สวยที่สุดของยุโรปบ้านเกิดของทฤษฎีสัมพัทธของ Einstein แหล่งกำเนิดของช็อคโกแลต Toblerone และกลับบ้านไปเก็บที่ใหญ่ที่สุด Paul Klee ในโลก

       
  เวลาอาหารกลางวัน   รับประทานอาหารเที่ยงในร้านอาหารเอเชียซึ่งท่านจะต้องประหลาดใจแน่นอน
       
  ในช่วงบ่าย
  Interlaken

   

  เดินทางต่อไปยังเมือง อินเทอร์ลาเคน

  เมืองอินเทอร์ลาเคนอยู่ในภาคแบร์เนอร์ โอเบอร์ลันด์  ระหว่างทะเลสาบ 2 แห่งคือ ทะเลสาบทูเนอร์เซและทะเลสาบบรีนเซอร์เซซึ่งล้อมรอบด้วยธรรมชาติและภูเขา

  ติดกับตีนภูเขาไอเกอร์, เมินช์ และยุงเฟรา (มรดกโลกแห่งยูเนสโก)

  เมืองอินเทอร์ลาเคนเป็นจุดเริ่มต้นของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกที่จะไปเที่ยวต่อยังเมืองต่างๆ

   

   

  เช็ค-อินที่โรงแรม และไปชมเมืองอินเทอร์ลาเคนด้วยตนเอง

  เมืองอินเทอร์ลาเคนมีที่ซื้อของที่ระลึกและของขวัญรวมทั้งมีร้านค้าอีกมากมาย

  ท่านจะพักที่เมืองอินเทอร์ลาเคน 2 คืน

  ตอนเย็น   รับประทานอาหารค่ำ  ท่านจะได้ดื่มด่ำกับอาหารพื้นเมืองของชาวสวิสซึ่งท่านจะต้องประหลาดใจแน่นอน
 •      
  วันที่ 3   ยุงเฟราโยค  อินเทอร์ลาเคน   Jungfrau Interlaken
       
  07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  08.00 น.   เดินทางต่อไปยังสถานีรถไฟยุงเฟราโยค

  ก่อนเที่ยง

  Jungfrau Top of Europe

   


  โดยสารรถไฟไปยังยอดเขายุงเฟราโยค (Top of Europe / มรดกธรรมชาติโลกแห่งยูเนสโก)
  ปลายทางคือจุดสูงสุดจุงเฟราที่ความสูงจาก 3,454 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล 

  Train to Jungfrau

     สถานีปลายทางคือยอดเขายุงเฟราโยคที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,454 เมตร ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในทวีปยุโรป สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่ไม่น่าเชื่อของภูเขายักษ์ Eiger, Mönchและ Jungfrau และจากแม่น้ำที่ยาวที่สุดของน้ำแข็งในเทือกเขาแอลป์

  รับประกัน 100 % ยุงเฟราโยคได้ว่าที่นั่นเต็มไปด้วยหิมะและน้ำแข็ง


  มาถึงที่ยุงเฟราโยค. 3454 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

  เวลาอาหารกลางวัน   หลังจากนั้นรับประทานอาหารกลางวันแบบเอเชีย  ท่านจะได้เดินชมยอดเขายุงเฟราโยคด้วยตนเอง
  Jungfrau Top of Europe


   

  ขนาดแค่ความสูงก็ทำให้ท่านเมาแล้ว และหัวใจของท่านจะต้องเต้นเร็วกว่าปกติแน่นอน

  จุดที่รถไฟไปถึงที่เรียกว่า “เฟลส์สปอร์น” อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3454 เมตร มีที่เดียวในทวีปยุโรปที่รถไฟขึ้นสูงขนาดนั้น  ท่านได้ถึงบนหลังคาของทวีปยุโรปแล้ว  ท่านสามารถมองได้ไกลถึงยอดเขาของเทือกเขาโวเกเซนในประเทศฝรังเศส และถึงยอดสูงของป่าแบล็คฟอร์เรสท์ในประเทศเยอรมนี  ที่ยอดเขายุงเฟราโยคเป็นจุดเริ่มต้นของธารน้ำแข็ง “โกรเซอ อาเลทช์เกล็ทเชอร์” มีความยาว 22 กิโลเมตร ซึ่งเป็นธารน้ำเแข็งที่ยาวที่สุดของเทือกเขาแอลป์

  ในปราสาทน้ำแข็งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นน้ำแข็ง เช่น กำแพง, หลังคา, พื้นห้องและแน่นอนว่ารูปปั้นมากมายเป็นน้ำแข็งหมด ท่านจะมีโอกาสสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ได้หาชมกันได้ง่ายๆ ท่านควรเตรียมเสื้อผ้าอุ่นๆ (ไม่ใช่แค่สำหรับปราสาทน้ำแข็งเท่านั้น)  เนื่องจากอุณหภูมิสุงสุดในฤดูร้อนอยู่ที่ -2 องศา

  บ่ายแก่ ๆ   มาถึงเมืองอินเทอร์ลาเกน
       
  ตอนเย็น   รับประทานอาหารค่ำ  ท่านจะได้ดื่มด่ำกับอาหารพื้นเมืองของชาวสวิสซึ่งท่านจะต้องประหลาดใจแน่นอน

 •      
  วันที่ 4   แซร์มัทท์  ยอดเขามัทเทอร์  Zermatt Matterhorn
       
  07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  08.00 น.   เช็ค-เอาท์และเดินทางต่อโดยรถโค้ชไปยังหมู่บ้านแซร์มัทท์
       
  ก่อนเที่ยง

  Matterhorn
   
  มาถึงที่เมืองแท็ช เนื่องจากหมู่บ้านแซร์มัทท์เป็นหมู่บ้านที่ไม่ใช้รถยนต์  ท่านจะเดินทางอย่างสะดวกสบายโดยนั่งรถไฟสายตรงไปยังหมู่บ้านแซร์มัทท์   หมู่บ้านแซร์มัทท์เป็นหนึ่งในเขตสถานที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นจุดที่มีคนจากทั่วโลกมาเที่ยว หมู่บ้านที่ปราศจากรถแห่งนี้มีแค่รถยนต์ระบบไฟฟ้าและรถม้าเป็นพาหนะหลัก โดยรอบหมู่บ้านมียอดเขาที่สูงประมาณ 4,000 เมตรอยู่ 38 ยอด ยอดเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ ยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น ซึ่งเป็นยอดเขาที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในโลก
  เดินทางต่อโดยนั่งรถไฟที่ขับเคลื่อนโดยเฟืองขึ้นไปยังยอดเขากอร์แนร์กราท ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,089 เมตรท่านจะเดินทางข้ามสะพานที่น่าประทับใจและลอดอุโมงค์  อยู่กลางป่าธรรมชาติและทุ่งหญ้าบนเทือกเขาแอลป์  ผ่านหุบเขาและทะเลสาบภูเขาซึ่งอยู่ระหว่างภูเขาลูกใหญ่

  เวลาอาหารกลางวัน
   
  รับประทานอาหารเที่ยงบนยอดเขากอร์แนร์กราท ท่านจะได้ดื่มด่ำกับอาหารพื้นเมืองของชาวสวิสซึ่งท่านจะต้องประหลาดใจแน่นอน


   


  มันช่างยอดเยี่ยม  รอบๆ ยอดเขากอร์แนร์กราทมีภูเขาสูงที่สูงกว่า  4,000 เมตร ทั้งหมด 29 ลูกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์    2 ลูกในนั้นช่างวิเศษสุดนั่นก็คือ ยอดเขา “ดือฟัวร์ สปิทเซอ” (สูงจากน้ำทะเล 4,634 เมตร) และ “มัทเทอร์ฮอร์น” ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และภูเขาทั้งหมดนั้นดึงดูดความสนใจของผู้คนมาหลายศตวรรต  ขอให้ท่านมีความสุขในการเยี่ยมชมทัศนียภาพของภูเขาทั้ง 4,000 ลูกและยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น

   

   
  ดูจากยอดเขากอร์แนร์กราท

  ธารน้ำแข็งที่ยอดเขามัทเทอร์


  บ่ายแก่ ๆ
  Interlaken
    เดินทางกลับไปยังหมู่บ้านแซร์มัทท์และเช็ค-อินในโรงแรม
   
  ตอนเย็น
   
  รับประทานอาหารเที่ยงในร้านอาหารเอเชียที่ท่านจะต้องประหลาดใจแน่นอน
 •      
  วันที่ 5   เยี่ยมชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป Visit Waterfall 
       
  07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  08.00 น.   เช็ค-เอาท์ และเดินทางต่อโดยรถโค้ชไปยัง “เมืองชัฟฟ์เฮาเซน” ที่มีน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

  ก่อนเที่ยง

   
  ไรน์ฟอลส์, ฟอลส์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเป็นหนึ่งในสิ่งที่ท่านจะไม่มีวันลืม

      

  ไรน์ฟอลส์, ฟอลส์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปมีผู้เข้าชมสายตาที่งดงาม! น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตร และความสูง 23 เมตร มีน้ำไหลตกลงมาถึง 700,000 ลิตรต่อวินาที
     คุณจะต้องเดินทางโดยทางเรือเพื่อไปที่
       
  หลังเที่ยง    เดินทางต่อไปยังสนามบินซูริกและเช็ค-อิน
       
  บ่าย    เดินทางกลับไปยังกรุงเทพฯ
 •      
  วันที่ 6    ซูริก กรุงเทพ    ZRH BKK
       
  ตอนเช้า    ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
       
     สนามบินสุวรรณภูมิ
       
     สนามบินสุวรรณภูมิ
       
 •        
  วันที่ 1   กรุงเทพ  ซูริก ลูเซิร์น  BKK-ZRH Lucerne Lucerne
         
         
  วันที่ 2   เดินทางไป เบิร์น / อินเทอร์ลาเคน   Bern / Interlaken Bern
         
  วันที่ 3   ยุงเฟราโยค  อินเทอร์ลาเคน   Jungfrau Interlaken Jungfrau Top of Europe
         
  วันที่ 4   แซร์มัทท์  ยอดเขามัทเทอร์     Zermatt Matterhorn Matterhorn
         
         
         
  วันที่ 8   เยี่ยมชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป    Visit Waterfall Rheinfall
         
  วันที่ 9   ซูริก กรุงเทพ    ZRH BKK  
         

เวลาที่ระบุไว้ทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น  แผนการเดินทางและเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้